Rekrutacja na rok szkolny 2021/2022

Nabór uzupełniający do oddziału przedszkolnego

Czytaj więcej!

Rekrutacja na rok szkolny 2021/2022

Nabór uzupełniający

Czytaj więcej!

Rekrutacja na rok szkolny 2021/2022

Nabór uzupełniający

Czytaj więcej!

Rekrutacja na rok szkolny 2021/2022

Lista kandydatów przyjętych do zerowego oddziału przedszkolnego

Czytaj więcej!

Rekrutacja na rok szkolny 2021/2022

Lista dzieci przyjętych do klas pierwszych

Czytaj więcej!

Rekrutacja do oddziału zerowego

Listy kandydatów zakwalifikowanych do oddziału zerowego.

Czytaj więcej!

Nabór do klasy IV o profilu koszykówki

Lista kandydatów, którzy zostali zakwalifikowani do kasy IV o profilu koszykówki

Czytaj więcej!

Nabór do klas I

Listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych w postępowaniu rekrutacyjnym do klas pierwszych.

Czytaj więcej!

Nabór uzupełniający do klasy 1 pływackiej

Czytaj więcej!

Nabór do oddziału sportowego o profilu koszykówki

Lista kandydatów, którzy uzyskali pozytywne wyniki prób sprawności fizycznej do kasy IV o profilu koszykówki

Czytaj więcej!